Вижте предлаганите от Биосистеми ООД продукти за научни изследвания
Вижте продукти за вирусология и микробиологияВижте продукти за генетика и имунологияВижте продукти за ветеринарна медицина
Вижте продукти за растителна молекулярна биология

Вижте предлаганите от Биосистеми ООД продукти за диагностика
Вижте диагностични продукти за молекулярна биологияВижте диагностични продукти за клетъчна биология и стволови клеткиВижте  диагностични продукти за биотехнология
Вижте диагностични продукти за клинична диагностика

Вижте предлаганите от Биосистеми ООД продукти за асистирана репродукция / IVF
Вижте апаратура за асистирана репродукция -IVFВижте напълно окомплектованата система АМ 6000Вижте консумативи за асистирана репродукция - IVF

Вижте предлаганите от Биосистеми ООД продукти за индустрия и контрол
Вижте продукти за инфекциозни болестиВижте продукти за контрол на генно-модифицирани организми / ГМОВижте продукти за фармация
Вижте продукти за хранително-вкусовата промишленост