понеделник – петък от 09:00 до 17:30 часа.

тел.: 0884163814
/на цената на градски разговор/
e-mail: office@biosystems.bg

бул. „Ботевградско шосе” № 247, офис сграда 1, ет.1
София 1571
(сградата на Транскапитал)
България

понеделник – петък от 09:00 до 17:30 часа.

тел.: 0888 827 118
e-mail: neli@biosystems.bg

ул.“Войнишка слава”№21
Пловдив 4002
България

 
гр.София
бул. „Ботевградско шосе” № 247, София, Bulgaria

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
гр.Пловдив


ул."Войнишка+слава"+№21, Пловдив, Bulgaria