6 – 9 март 2014г. • XV Национален конгрес по стерилитет и репродуктивно здраве •
хотел „Самоков” – курорт „Боровец”
На щанда на Биосистеми ООД ще демонстрираме новата “time-lapse” система MiriTL на ESCO Medical. Заповядайте!
Покана за събитието
Вижте ПОКАНАТА
19 октомври 2013г. • Пловдивски университет • 10.00 – 17.00ч.
В зала „Компас” на Пловдивски университет д-р Мая Кичева ще изнесе лекционен и практически семинар на тема “Приложение на молекулярно – биологични методи за диагностика в медицината”. Семинарът е предназначен за студенти от магистърските програми “Биофармацевтична биохимия” и “Медицинска биология” на университета.
25 – 27 октомври 2013г. • Медицински университет – Плевен • 14.00ч.
В рамките на Десетата национална конференция по медицинска биология
д-р Мая Кичева ще направи фирмена презентация на тема „Съвременни тенденции в молекулярната диагностика и изследвания”.
Заповядайте на щанда на Биосистеми ООД!
• 12 април 2014г. • Медицински университет – гр. Пловдив
В рамките на международния форум “Cell and Molecular Medicine”, организиран от проф. д-р Виктория Сарафян, МУ – Пловдив,
д-р Мая Кичева и Николай Тюфекчиев ще проведат практически курс „Молекулярно-биологични техники”.
Теми: подготовка на клинични проби за молекулярна диагностика; PCR и qPCR диагностика; интерпретация и клинично значение на резултата.
Регистрация: на интернет сайта на МУ – Пловдив
• 24 – 26 април 2014г. • 12ти конгрес на БАМ •
НДК – гр. София
Биосистеми ООД ще участва като изложител в рамките на 12-тия конгрес на Българската асоциация на микробиолозите.
На щанда ще представим:
• нови партньори – ESCO Medical – апаратура за клетъчна биология
• CE/IVD системи за молекулярна диагностика – Magnesia, Montania 4896
• диагностикуми за qPCR – Anatolia
• миниатюризация и икономичност – Piko PCR и PikoReal
З А П О В Я Д А Й Т Е!
• 30 май – 1 юни 2014г. • Трета Балканска научна конференция по биология
Новотел – гр. Пловдив
Биосистеми ООД ще участва като изложител в рамките на третата
Балканска конференция по биология, организирана от Биологическия факултет на Пловдивски университет „П. Хилендарски”.
На щанда ще представим:
• нови партньори – ESCO Medical – апаратура за клетъчна биология;
• изолиране на НК и qPCR – Anatolia
• миниатюризация и икономичност – Piko PCR и PikoReal
• актуални промоции на апаратура, реактив и консуматив
В рамките на научната програма д-р Мая Кичева ще изнесе лекция на тема:
„Съвременни молекулярно-биологични тeхники и услуги в България”.
З А П О В Я Д А Й Т Е!