Вижте пипети и диспенсори Вижте накрайници за пипети и диспенсори Вижте епруветките
Вижте PCR плаки, стрипове и покривно фолио Вижте кутии, ракове и охладители Вижте ръкавици, дезинфектанти и предпазни средства
Вижте тампони за изолиране на ДНК Вижте кювети Вижте петрита и фласки

Вижте консумативи за асистирана репродукция / IVF – микропипети /Holding, ICSI, Hatching, Biopsy, Denuding/, ракове, накрайници, поставки и други


Вижте накрайници за пипети и диспенсори Вижте пипети за еднократна употреба Вижте епруветки
Вижте плаки за еднократна употреба Вижте кювети за еднократна употреба Вижте ръкавици, дезинфектанти и предпазни средства