Разгледайте апаратура за молекулярна биология
Вижте апарати за класически и real-time PCRВижте PCR боксовеВижте апаратура за електрофореза, блотинг и изо-фокусиране
Вижте апарати за клетъчна биология и биотехнология
Вижте CO2 - инкубаториВижте биореактори и ферментаториВижте системи за микроманипулация
Вижте автоматични системи за накапване, изолиране и други
Вижте автоматични системи за накапванеВижте автоматични системи за изолиране
Вижте общо лабораторно оборудване
Вижте центрофугиВижте спектрофотометри
Вижте ламинариВижте системи за пречистване на водаВижте едноканални и многоканални пипети, ръчни и електронни диспенсори
Вижте сухи термоблоковеВижте фризери за дълбоко замразяванеВижте водни бани
Вижте клатачки (шейкъри), вортекси и ротаториВижте вакуум концентратори