Вижте рестриктазите Вижте ДНК полимерази и други ензими Вижте мастър миксовете за PCR/qPCR
Вижте рактиви и китове за изолиране на ДНК и РНК Вижте маркерите за електрофореза на ДНК и РНК Вижте тестовете за генна експресия и SNP
Вижте нуклеотиди, праймери и сонди Вижте общите реактиви и буфери

Вижте реактивите за подготовка на NGS библиотеки Вижте реактивите за директен PCR Вижте първичните клетъчни линии
Вижте реактивите за детекция на стволови клетки Вижте реактиви за клетъчно сепариране / изолиране Вижте реактиви за клониране на клетъчни линии

Вижте антителата и визуализиращите системи Вижте ELISA/CLIA/RIA/бързи тестове Вижте реактивите за криминалистика