Am6000

АМ 6000 системата за микроманипулация съчетава електронни микроманипулатори на Eppendorf и напълно автоматизиран инвертен микроскоп Leica. Уникалнo оборудване без аналог.

Основни характеристики

  • Контрол на основните функции на микроскопа директно от микроманипулаторите, без нужда от прекъсване на наблюдението
  • Напълно автоматизиран микроскоп Leica DMI6000B – автоматичен контрол на контрастни техники, увеличение, осветеност и др.
  • IMC и DIC контрастни техники
  • Моторизирана подгряваща масичка
  • Автоматизирани функции на манипулаторите: Запаметяване и връщане на капилярите в избрани позиции, автоматично извеждане на капилярите, лимитиране на движенито по y, бързи бутони за запис на потребителски функции
  • Автоматично регулиране скоростта на движение на капилярите съобразно избраното увеличение
  • Автоматична настройка на фокуса при смяна на обектива
  • Конфигурирана за привеждане на IMSI
  • Плавно увеличение на микроскопския образ на наблюдаваните сперматозоиди до 10 000 пъти, предоставяща уникална възможност за морфологична оценка и по-добър подбор за провежданите IVF-процедури