Ivfcabinet

Ламинарният бокс модел FBB 120 е предназначен за IVF приложения. Той осигурява отлична защита от замърсяване на работните обекти (тъкани и клетки).

В зависимост от изискванията на клиента в ламинарния бокс могат да бъдат интегрирани:

  • Стереомикроскоп
  • Инверторен микроскоп
  • Нагреваема плоча / термостат
  • СО2 инкубатор
  • LED осветление
  • LCD панел
  • и много други

Отличителни характеристики

  • Ниското ниво на вибрации гарантира идеални условия за работа с микроскоп и микроманипулатор.
  • Регулируема скорост на въздушния поток (0.2 – 0.6 м/сек.)
  • HEPA филтър клас Н14, който гарантира 99.995% ефикасност на пречистване.

Вижте брошурата