Crystalb

Системите за пречистване на вода клас “Crystal B Ultrapure” са с дистанционно управление чрез Bluetooth. Те произвеждат чиста и ултра-чиста като се свързват директно към водопроводната система / чешмата в лабораторията.

 • Чистата вода се отделя директно от контейнера за съхранение на вода.
  Получената чиста вода е с електропроводимост <0.1 μS/cm и съпротивление >10 MΩ x cm
 • Ултра-чистата вода се отделя след преминаване през краен филтър от предния панел. Получената ултра-чиста вода е с електропроводимост < 0.055 μS/cm и съпротивление 18.2 MΩ x cm

Налични са три вида конфигурации:

 • (1) Crystal B Trace (кат. № CB-1015)
  Системата произвежда вода с качество за анализи в неорганичната химия. Получената вода може да се използва за атомно-абсорбционна спектрометрия, ICP-OES, ICP-MS и други аналитични методи.
 • (2) Crystal B HPLC (кат. № CB-1101)
  Системата произвежда вода с много ниско съдържание на органичен въглерод (TOC), в съответствие с изискванията на течно-хроматографския анализ. Получената вода може да се използва и за някои приложения в микробиологията и молекулярната биология.
 • (3) Crystal B Bio (кат. № CB-1201)
  Системата произвежда вода с изключително ниско съдържание на органика и РНази/ДНази и се използва при молекулярно-биологични анализи, клетъчно култивиране, включително и приложения, които са чуствителни спрямо наличието на РНази.

Вижте брошурата