Crystal7

Crystal 7 е икономичен вариант на система за пречистване на вода с капацитет от 7 л/час.

Отличителни особености

  • Моделите Crystal 7 са за прикрепване към стена
  • Механичен и въглероден филтър
  • LCD дисплей – за отчитане на състоянието на системата и мониторинг на качеството на водата
  • Модул за обратна осмоза
  • УВ-модул за стерилизиране (опция) (кат. № 10102)
  • Контейнер за съхранение на пречистената вода с обем от 10 до 60 л. Тези с обем над 25 л. са снабдени с интегрирани помпи.
  • Електропроводимост на получената вода < 0,1 mkS/cm

Налични са два вида конфигурации:

1. Crystal 7 RO (кат. № C7-1241)
Системата произвежда вода клас 3, съгласно изискванията на ISO 3696.

2. Crystal 7 Pure (кат. № C7-1001)
Системата e базов вариант за производство на чиста вода (клас 2) за общи лабораторни приложения и аналитични методи (пламъкова спектрофотометрия, електрохимия, миене на стъклария и др.). Получената чиста вода е с електропроводимост <0.1 μS/cm и съпротивление >10 MΩ x cm. Разходите за поддръжка и работа на тази система са минимални.

Вижте брошурата