Sterifeed

Sterifeed е специално разработена за производство на вода за автоклави.

Отличителни особености

  • Sterifeed e модел, предназначен за прикрепване към стена
  • LCD дисплей – за отчитане на състоянието на системата и мониторинг на качеството на водата
  • Модул за омекотяване на водата
  • Електропроводимостта на получената вода е 5÷11 uS/cm

Вижте брошурата