Crystalb

Системите Integrity произвеждат ултрачиста вода и са предназначени за лаборатории с консумация до 5 л/ден. Те произвеждат чиста и ултра-чиста като се свързват директно към водопроводната система / чешмата в лабораторията. Получената ултра-чиста вода е с електропроводимост < 0.055 μS/cm и съпротивление 18.2 MΩ x cm

Налични са две конфигурации:

 • (1) Integrity HPLC (кат. № CB-1503)
  Системата произвежда вода с много ниско съдържание на органичен въглерод (TOC), в съответствие с изискванията на течно-хроматографския анализ. Получената вода може да се използва и за някои приложения в микробиологията и молекулярната биология.
 • (2) Integrity BIO (кат. № CB-1505)
  Системата произвежда вода с качество за анализи в неорганичната химия. Получената вода може да се използва за атомно-абсорбционна спектрометрия, ICP-OES, ICP-MS и други аналитични методи.

Отличителни особености

 • Системите Integrity могат да бъдат разположени върху плот или да бъдат монтирани на стена
 • Интегриран резервоар за пречистената вода с вместимост 5 литра
 • LCD дисплей – за отчитане на състоянието на системата и мониторинг на качеството на водата
 • Опция за контрол чрез Bluetooth (кат. № 10103)
 • Всички филтри и пълнители са лесно достъпни.

Вижте брошурата