Crystalonsite

Системите Crystal Onsite произвеждат ултрачиста вода и се подхранват с предварително третирана вода с помощта на дестилатор или система за обратна осмоза. Получената ултра-чиста вода е с електропроводимост < 0.055 μS/cm и съпротивление 18.2 MΩ x cm

Налични са две конфигурации:

  • (1) Onsite HPLC (кат. № CB-1803)
    Системата произвежда вода с много ниско съдържание на органичен въглерод (TOC), в съответствие с изискванията на течно-хроматографския анализ. Получената вода може да се използва и за някои приложения в микробиологията и молекулярната биология.
  • (2) Onsite BIO (кат. № CB-1805)
    Системата произвежда вода с качество за анализи в неорганичната химия. Получената вода може да се използва за атомно-абсорбционна спектрометрия, ICP-OES, ICP-MS и други аналитични методи.

Отличителни особености

  • Резервоар за пречистената вода с вместимост 5 литра
  • LCD дисплей – за отчитане на състоянието на системата и мониторинг на качеството на водата
  • Опция за контрол чрез Bluetooth (кат. № 10103)
  • Всички филтри и пълнители са лесно достъпни.

Вижте брошурата