Researchreference

Research Reference 2 е най-високият клас механични пипети на Eppendorf. Съчетават високото качество и егономия характерни за марката с изключителна точност и възпроизводимост при работа. Качество на вложените материали и изработка гарантират дългогодишна безаварийна експлоатация при най-взискателните приложения и условия на работа.

Основни характеристики

  • Аспириране, накаване и изхвърляне на накрайника от един многостъпков бутон
  • Надежден механизъм и здрав корпус за дълга експлоатация
  • Интегриран пружинен буфер на върха за плътно захващане на накрайника
  • Напълно автоклавируема
  • Възможност за корекция на обема при използване на течности с различен вискозитет
  • Интегриран RFID чип за обмен да данни с Eppendorf TrackIt софтуер (закупува се отделно)
    CE IVD маркирано медицинско изделие