Varispenser

Varispenser и Varispenser Plus на Eppendorf са идеалното средство за взимане на точни обеми течности от бутилки.

Отличителни особености
Varispenser и Varispenser Plus

  • Здраво прикрепване към гърлото на бутилката чрез PFA
  • Не позволява течността да кристализира
  • Телескопична тръба за използване при високи бутилки
  • Бърза настройка на изисквания обем течност
    Varispenser Plus
  • Настройки за различен вискозитет на течността
  • Патентован предпазен клапан за предотвратяване на загуба на реактив

Вижте брошурата Вижте ръководството за работа