Xplorer

Електронните пипети Xplorer и Xplorer Plus на Eppendorf са едно и многоканални електронни пипети проектирани за преодоляване на неточността и грешките при ръчно накапване на проби

Отличителни характеристики

 • Подходящи за накапване на обеми от 0,5мкл до 10мл
 • Изключителна лекота на на задействане на бутона, която не уморява оператора при продължителна работа
 • По-висока точност и възпроизводимост в сравнение с механичните пипети
 • Широк набор допълнителни възможности:
  - стъпково накапване на микроплаки
  - аспириране на течности
  - разбъркване на проби
  Допълнителни възможности на Xplorer Plus
  - последователно аспириране
  - обратно пипетиране (за вискозни течности)
  - функция “Фиксиран обем”
  - Запис на потребителски програми
 • Голям осветен дисплей за визуализация на обема и функциите
 • Бързо задаване на работния режим чрез достъпен въртящ бутон
 • Регулиране на скорост на аспириране и накапване
 • Интуитивно управление чрез многофункционален бутон
 • Интегрирана във върха пружина за плътно поставяне на накрайника