Heffreezers

Енергоспестяващите физери за дълбоко замразяване HEF и серията Green са сред най-енергийно ефективни фризери, които са налични на пазара. Те намаляват енергийната консумация с до 35% в сравнение с вече енергоспестяващите модели Innova.

Моделите HEF и Green са подходящи за безопасно съхранение на пробите като едновременно с това позволяват спестяване на оперативни разходи и не вредят на околната среда.

Отличителни характеристики

  • Моделите HEF са идентични във всяко отношение на същите по размер модели Premium, но в допълнение притежават 130 мм изолиращи вакуумни панели и пяна вместо уретан за постигане на изключителна енергийна ефективност
  • Моделите HEF се предлагат в три варианта: 410 и 570 литрови вертикални модели, както и 660 литров хоризонтален модел
  • Моделите 50 Hz HEF допълнително използват въглеводородни охлаждащи елементи за допълнително намаляване потреблението на енергия с още 10%
  • модел U725-G (Green) е най-големият енергийно ефективен вертикален фризер с капацитет от 725 литра

Вижте брошурата Вижте ръководството за работа