Tiponefiltertips

Накрайниците за пипети TipOne с филтър на StarLab са напълно пречистени от ДНази, РНази, ДНК и пирогени. Предлагат се стерилни в кутии х 96 бр.

Отличителни особености

  • Универсалност – накрайниците са съвместими с всички известни марки пипети
  • Усъвършенствана филтърна система
  • Високо качество на материала – полиетилен с голяма чистота, който осигурява защита от замърсяване чрез аерозоли
  • Усъвършенстван производствен процес – гарантира еднаквост на всички накрайници
  • Подобрен контрол на качеството

Можете да си поръчате безплатни мостри, за да се убедите в качеството на продукта преди да го закупите.

10µl градуирани накрайници с филтър (стерилни)
Градуиране при 2.5 и 10 µl
10µl XL градуирани накрайници с филтър (стерилни) (за макс. обем от 20 µl)
Градуиране при 2.5, 5 и 10 µl
20µl Micro накрайници с филтър (стерилни) (стил Eppendorf)
20µl скосени накрайници с филтър (стерилни)
50µl скосени накрайници с филтър (стерилни)
100µl скосени накрайници с филтър (стерилни)
200µl градуирани накрайници с филтър (стерилни)
Градуиране при 50, 100 и 200 µl
300µl накрайници с филтър (стерилни)
1000µl накрайници с филтър (стерилни)
1000µl XL градуирани накрайници с филтър (стерилни)
Градуиране при 100, 250, 500 и 1000 µl

Изтеглете пълният каталог на StarLab
Вижте брошурата