Largevoltips

Накрайниците за големи обеми на StarLab са различни модели за крайни обеми от 1200 µl до 10 ml.

1200 µl накрайници тип Biohit
1250 µl накрайници тип Matrix
*1250 µl накрайници тип Matrix, с филтър
2500 µl накрайник тип Eppendorf
5000 µl накрайник тип Biohit
5000 µl XL накрайник тип Biohit
5000 µl градуиран накрайник тип Eppendorf
5000 µl градуиран накрайник тип Eppendorf, с филтър
5000 µl накрайник тип Fin
5000 µl градуиран накрайник тип Gilson
5000 µl градуиран накрайник тип Gilson, с филтър
10мл накрайник тип Gilson
10мл градуиран накрайник тип Gilson
10мл градуиран накрайник тип Gilson, с филтър
10мл накрайник тип Finn/Socorex, син
10мл накрайник тип Finn/Socorex, син, с филтър

Изтеглете пълният каталог на StarLab