Extendedtips

Удължените накрайници на StarLab са различни модели за крайни обеми от 200 µl до 1250 µl.

Те са предназначени за работа с трудно достъпни проби.

200 µl XL накрайници
200 µl XL накрайници с филтър
200 µl XL накрайници тип Eppendorf, с филтър
1000 µl XL скосени накрайници
1000 µl XL скосени накрайници с филтър
1250 µl XL накрайници
1250 µl XL накрайници, с филтър

Изтеглете пълният каталог на StarLab