Orificetips

Накрайниците с широк отвор на StarLab са различни модели с крайни обеми 200 µl и 1000 µl.

200 µl накрайници с широк отвор
200 µl градуирани накрайници с широк отвор
1000 µl XL накрайници с широк отвор

Изтеглете пълният каталог на StarLab