Epdulafiltertips

Накрайниците за пипети epDualfilter на Eppendorf се отличават със система от два филтъра. Предлагат се варианти за обеми от 0.1 мкл до 10 мл.

Отличителни характеристики

  • Патентована технология на двойния филтър
  • Двуслойният филтър гарантира двойна защита за пипетата и вашата проба
  • Двуслойният филтър осигурява двойна защита от аерозоли и биомолекули
  • Отсъствие на PCR инхибитори
  • Висока термична устойчивост
  • Всички модели се предлагат с качество ”PCR clean”, стерилни и пречистени от пирогени
  • Сертификати за всяка една партида
  • Предлагат се в кутии (ракове) х 96 бр.
0.1 – 10 µl S накрайници
0.1 – 10 µl M накрайници
0.5 – 20 µl L накрайници
2 – 20 µl накрайници
2 – 100 µl накрайници
2 – 200 µl накрайници
20 – 300 µl накрайници
50 – 1,000 µl накрайници
50 – 1,250 µl накрайници
100 – 5,000 µl накрайници
1 – 10 ml L накрайници

Вижте брошурата