Loretentiontips

Накрайниците за пипети LoRetention на Eppendorf се отличават с подобрена повърхност, която не задържа течности. Предлагат се варианти за обеми от 0.1 µl до 1000 µl.

Отличителни характеристики

  • Ултрахомогенна повърхност за максимална възпроизводителност на Вашите резултати
  • Ултрахидрофобна повърхност за минимална загуба на пробата
  • Значително намалено формиране на мехурчета по време на пипетиране
  • Автоклавируеми, с висока термична устойчивост (5 години гарантирана работа)
  • Налични са модели с двоен филтър
  • Налични са модели с 2 вида качество – стандартно (“Eppendorf”) и за PCR приложения (“PCR clean”)
  • Предлагат се в кутии (ракове) х 96 бр. или пълнители х 96 бр.

Вижте брошурата