Motiontips
Накрайниците Motion T.I.P.S. на Eppendorf са предназначени за работа с автоматичните системи за разкапване и изолиране epMotion 5070 и 5075.

Предлагат се варианти за обеми от 50 µl до 1000 µl.

Вижте брошурата