Microloader

Стерилните накрайници GELoader и Microloader на Eppendorf са подходящи при мониторинг на ембрионите в култивационните петрита и премахване на мехурчетата при ембриоскопия.

Стандартно тези накрайници се използват за нанасяне на проби върху полиакриламидни гелове при ДНК секвениране. Накрайникът има 15 мм капиляр с диаметър < 0.3 мм.
Възможността да се огъват предпазва геловете от увреждане.

Накрайниците GELoader, Microloader и раковете, в които са поставени са подходящи за автоклавиране (121°C, 20 мин.).

Накрайниците GELoader са подходящи за работа със стандартни пипети Eppendorf за обеми от 0.5 и 10 мкл.

Наименование Работен обем Дължина на накрайника опаковка каталожен номер
GELoader 0.5– 20 μl 62 мм 2 рака х 96 накрайника = 192 накрайника 0030 001.222
Microloader 0.5– 20 μl 100 мм 2 рака х 96 накрайника = 192 накрайника 0030 001.222