Centrifugetubes

Центрофужни епруветки на StarLab са градуирани, стерилни, със сини капачки на винт.

Предлагат се в следните размери:

  • 15 мл – с диаметър 22 мм и височина 120.5 мм; Центрофугиране с летящ ротор – до 4000 g и фиксиран ротор – до 15000 g
  • 50 мл – (1) конични с диаметър 34.9 мм и височина 115.5 мм; Центрофугиране с летящ ротор – до 3200 g и фиксиран ротор – до 9500 g; (2) с равна основа (skirted) с диаметър 34.9 мм и височина 116.5 мм; Центрофугиране с летящ ротор – до 2800 g и фиксиран ротор – до 11500 g;

Отличителни особености

  • Прозрачни, предварително стерилизирани полипропиленови епруветки с капачки
  • Бяла повърхност за писане
  • Градуирани
  • В пликове или в кутии /ракове/
  • Сертифицирани за отсъствие на ДНази, РНази, ДНК и пирогени
  • Липса на цитотоксичност и тежки метали
Информация за поръчки
Каталожен номер Описание Опаковка
E1415-0200 15 мл центрофужни епруветки, конични, в плик, стерилни 10х50бр.
E1415-0800 15 мл центрофужни епруветки, конични, в кутии, стерилни 10х50бр.
E1450-0200 50 мл центрофужни епруветки, конични, в плик, стерилни 10х50бр.
E1450-0800 50 мл центрофужни епруветки, конични, в кутии, стерилни 20х25бр.
E1450-0500 50 мл центрофужни епруветки, с равна основа, в плик, стерилни 10х50бр.

Изтеглете пълният каталог на StarLab

Вижте брошурата