Tubes3810x
Информация за поръчки
Каталожен номер Описание Опаковка
0030 125.150 1.5 мл микроепруветки, безцветни 1000 бр.
0030 125.177 1.5 мл микроепруветки, сини 1000 бр.
0030 125.207 1.5 мл микроепруветки, жълти 1000 бр.
0030 125.185 1.5 мл микроепруветки, зелени 1000 бр.
0030 125.193 1.5 мл микроепруветки, червени 1000 бр.
0030 125.215 1.5 мл микроепруветки, безцветни, качество „PCR clean” 1000 бр.

Mикроепруветките 3810X на Eppendorf се отличават с високо качество на изработка, температурна и химична устойчивост, както и издържливост при високи скорости на центрофугиране.

Отличителни особености

  • Плосък капак и повърхност за надписване
  • Лесно отваряне и затваряне, благодарение на усъвършенстваната геометрична форма на капачето
  • Градуиране от 0.1 мл до 1.5 мл
  • Автоклавируеми (20 мин., 121°C)
  • Могат да се центрофугират при скорост до 25000 x g във фиксиран ротор и до 70000 х g в летящ ротор
  • Съвместими със стандартните видове микропестик
  • IVD продукт

Вижте ръководството за работа