Tubespcrepp
Информация за поръчки
Каталожен номер Описание Опаковка
0030 124.332 0.2 мл PCR епруветки, безцветни 1000 бр.
0030 124.537 0.5 мл PCR епруветки, безцветни 500 бр.
0030 124.359 8-стрипове от 0.2 мл PCR епруветки, безцветни 8х120 бр.

0.5 мл и 0.2 мл PCR епруветки на Eppendorf се отличават с високо качество на изработка и чистота на използвания материал.

Отличителни особености

0.5 мл PCR епруветки

  • Грапава зона за лесно надписване
  • Висока прозрачност
  • Сертифицирани за отсъствие на ДНК, ДНази, РНази и PCR инхибитори
  • За употреба в PCR апарати с 0.5 мл формат на блока

0.2 мл PCR епруветки

  • Допълнителен защитен слой на капачето
  • Висока прозрачност, вкл. и на дъното на епруветката
  • Определена позиция на капачето при отваряне
  • Подходящо за надписване капаче
  • Сертифицирани за отсъствие на ДНК, ДНази, РНази и PCR инхибитори
  • За употреба в PCR апарати с 0.2 мл формат на блока

Вижте ръководството за работа