Tubesdnalobind
Информация за поръчки
Каталожен номер Описание Опаковка
0030 108.035 0.5 мл “DNA LoBind” епруветки, безцветни,
качество „PCR clean”
5х50 = 250 бр.
0030 108.051 1.5 мл “DNA LoBind” епруветки, безцветни,
качество „PCR clean”
5х50 = 250 бр.
0030 108.078 2.0 мл “DNA LoBind” епруветки, безцветни,
качество „PCR clean”
5х50 = 250 бр.

Eпруветките “DNA LoBind” на Eppendorf са разработени така, че пластмасовата им повърхност да не взаимодейства и да не задържа ДНК и РНК.

Отличителни особености

  • Предлагат се в три размера: 0.5 мл, 1.5 мл и 2.0 мл
  • Значително намалени загуби на ДНК. Загубите са < 0.3% при стандартни условия на реакцията
  • Без допълнителни покрития (напр. от силикон)
  • Сертифицирани за отсъствие на ДНК, ДНази, РНази и PCR инхибитори
  • Устойчиви до 30000хg
  • Висока прозрачност
    Вижте брошурата Вижте ръководството за работа