Tubesdnalobind
Информация за поръчки
Каталожен номер Описание Опаковка
0030 108.094 0.5 мл “Protein LoBind” епруветки, безцветни,
качество „PCR clean”
2х50 = 100 бр.
0030 108.116 1.5 мл “Protein LoBind” епруветки, безцветни,
качество „PCR clean”
2х50 = 100 бр.
0030 108.132 2.0 мл “Protein LoBind” епруветки, безцветни,
качество „PCR clean”
2х50 = 100 бр.

Eпруветките “Protein LoBind” на Eppendorf са разработени така, че пластмасовата им повърхност да не взаимодейства и да не задържа белтъци.

Отличителни особености

  • Предлагат се в три размера: 0.5 мл, 1.5 мл и 2.0 мл
  • Значително намалени загуби на протеините. Загубите са < 3% при стандартни условия на реакцията (тествани с BSA, 1 μg/ml)
  • Без допълнителни покрития (напр. от силикон)
  • Сертифицирани за отсъствие на ДНК, ДНази, РНази и АТФ (качество „PCR clean”)
  • Устойчиви до 18000хg
  • Висока прозрачност
    Вижте брошурата Вижте ръководството за работа