Micropestle
Информация за поръчки
Каталожен номер Описание Опаковка
0030 120.973 Микропестик 10 бр.

Микропестикът на Eppendorf е подходящ за хомогенизиране и ресуспендиране на пелети в 1.5 – 2.0 мл епруветки.