Escomiri

Отличителни характеристики

  • Шест независими термостатирани отделения
  • Контрол на CO2/O2
  • Стерилизация на циркулиращия въздух: HEPA/VOC/UV
  • Вграден рН датчик
  • Валидиране на pH, температура, CO2/O2
  • Алармено известяване при нередност
  • Възможност за вертикално разполагане на два уреда

Вижте брошуратаВижте подробна информация за продукта