Escomiritl

Отличителни характеристики

  • Шест независими термостатирани отделения
  • Наблюдение в реално време и заснемане на всеки 5 мин.
  • Специализиран софтуер за мониторинг и контрол – отчитане на параметри, история на процесите, помощник за подбор на ембриони
  • Контрол на CO2/O2
  • Стерилизация на циркулиращия въздух: HEPA/VOC/UV
  • Вграден рН датчик
  • Валидиране на pH, температура, CO2/O2
  • Алармено известяване при нередност

Вижте брошурата