Laminar esco fertilisafe

Отличителни характеристики

  • Ниво на защита – клас 3, 9 + 1 термостатирани зони
  • Интегрирани подгряваща стъклена масичка и осветление
  • Интегриран Touch Screen монитор
  • Интегриране на стереомикроскоп, CO2 инкубатор Galaxy 14S и микроманипулатор Eppendorf NK2
  • Система за овлажняване на въздуха

Вижте брошуратаВижте брошурата