Bioflo_320

BioFlo 320 e най-новия модел лабораторен ферментор на Eppendorf за автокалвируеми съдове с работни обеми от 0,6 до 10,5л и съдове за еднократна употреба BioBLU от 0,25 до 40л

Основни характеристики

 • Заменяеми автоклавируеми културални съдове или съдове за еднократна употреба BioBlu
 • Конструиране за работа с интелигентни сензори Mettler Toledo
 • Универсалена система – протоколи за микробиални и еукариотни клетки
 • Позволява надграждане на място с TMFC контролери за автоматично смесване и подаване на газовете
 • Възможност за управление до 8 културални съда с един контролен модул
 • Комплексен софтуерен пакет за контрол и управление на данни
 • Вградени оптични сензори за pH при съдовете за еднократна употреба BioBlu
 • Мрежови функции за свързване към SCADA софтуер или управление на множество единици
 • До 6 интегрирани перисталтични помпи с регулируема скорост
 • 8 независимо управлявани порта за газове
 • Позволява провеждане на прекъснат, полу-непрекъснат и непрекъснат процес на култивиране
 • Възможност за валидиране съобразно GMP
 • Съвместимост с DASware и BioCommand софтуерни пакети

Изтеглете брошура на BioFlo 320:

Изтеглете брошура за цялото ферментационно оборудване на Eppendorf: