Dasbox mini bioreactor system

DASbox е паралелен мини-биореактор, контролиращ от 4 до 24 паралелни съда с работен обем 50-250мл.

Основни характеристики

 • Модулна система с 4 паралелни автоклавируеми или еднократни съда, с вързможност за увеличаване на капацитета до 24 съда
 • Подходяща за култивиране на еукариотни и прокариотни клетки
 • Компактен размер на съдовете
 • Широк набор бъркачки съобразно приложенията
 • Иновативно термостатиране на всеки съд без използване на флуиди
 • Прецизен мониторинг и контрол на pH, DO и ниво
 • Помпи с променлива скорост за прецизен трансфер при прекъснато, полу-непрекъснато,непрекъснато и перфузионно култивиране
 • 4 TMFC контролера за всеки културален съд, позволяващи независимо смесване и дозиране на въздух, N2, O2 или CO2
 • Иновативен Пелтие-контролиран кондензатор на изходящите газове
 • Специализиран контролен софтуер DASware за управление на процесите
 • Съвместимост със софтуерен пакет DASware Suite за мениджмънт на данни

Изтеглете брошурата на DASbox: