Dasgip

DASGIP е паралелен биореактор за обеми от 0,2 – 3,8л. Системата е модулна, с капацитет до 16 паралелно контролирани културални съда – автоклавируеми или за еднократна употреба.

Описание на продукта

 • Автоклавируеми или еднократни съдове за работни обеми от 0,2 – 3,8л.
 • Паралелно управление на 16 стъклени или еднократни съда
 • Прецизен температурен контрол – DASGIP Bioblocк
 • Подходящ за култивиране на еу- и прокариотни клетки
 • Фотосинтетичен модул
 • Модулен дизайн, позволяващ конфигуриране съобразно нуждите
 • Контрол на разбъркването, pH, DO и ниво, включително софтуерно конфигуриране на логически връзки между параметрите за всеки съд
 • Помпи с променлива скорост за трансфериране на реагенти или продук
 • Възможност за прекъснато, полу-непрекъснато, непрекъснато и перфузионно култивиране
 • Измерване на оптична плътност на културата в реално време
 • Измерване на тегло
 • Индивидуално контролиране и смесване чрез TMFC на газове
 • Калкулиране в реално време на OTR, CTR и RQ
 • Софтуер за контрол DASware
 • Съвместимост с DASware Suite за мениджмънт на данни

Изтеглете брошура за паралелна система DASGIP за клетъчни култури:

Изтеглете брошура за паралелна система DASGIP за микробиология: