Bioflo_accessories

Автоклавируеми културални съдове с различен обем

 • Термостатиране чрез водна риза или електрически нагревател
 • Директно задвижване на бъркалката или чрез магнитен съединител
 • Избор на различни бъркалки
 • Готови набори за специфични приложения – клетъчни култури, ферментация, фототрофно култивиране и др.

Допълнително оборудване

 • Везни
 • Сензори – pH, DO, ниво, оптична плътност, газов състав
 • Газова арматура и фитинги
 • Шлаухи и помпи
 • Чилери

Специализиран софтуер

 • BioCommand – PC базиран софтуер за мониторинг, контрол и регистриране на данни
 • DASware Suite – модулен софтуер за контрол, мониторинг, събиране и експорт на данни от биореактори