Bioblu_vessel

BioBlu е серия културални съдове за еднократна употреба на Eppendorf, включваща комплекти за адаптиране към ферментационни системи на различни производители.За работни обеми от 100мл – 40л.

Основни характеристики

  • Елиминира нуждата от стерилизация и почистване
  • Намалява опасността от кръстосано замърсяване
  • Съкращава производствения цикъл и улеснява валидирането
  • Всички повърхности в контакт с културата са от сертифицирани материали USP клас VI
  • Адаптирани за безконтактно измерване на pH и DO
  • Оптимизирани версии за различни приложения
  • Packed-bed културални съдове предварително заредени с Fibra-Cel дискове – за перфузионно/непрекъснато култивиране

Конфигурирани набори за използване с биореакторите на Eppendorf, Sartorius и Applikon!
Вижте как да адаптирате ферментационна система от друг производител за използване със съдовете за еднократна употреба BioBLU

Изтеглете брошурите на съдовете за еднократна употреба BioBLU от тук: