Piezoxpert

PiezoXpert позволява провеждането на пиезо-асистирани микроманипулции върху клетки, като улеснява преодоляването на клетъчната обвивка чрез пиезо-генерирани импулси, директно предавани върху държача на капилярата.

Основни характеристики

  • Улеснява провеждането на различни техники, като трансфер на ембрионални или индуцирани плурипотентни стволови клетки в бластоцисти, инжектиране в ооцити или зиготи на бозайници, нуклеарен трансфер и др.
  • Интуитивен контрол и възможност за запис на параметри
  • Възпроизводими стойности при задаване на параметрите
  • Възможност за управление на генератора чрез педал
  • Съвместим с манипулаторите на Eppendorf и други производители