Femtojet

Femtojet 4i / 4x е автоматичен микроинжектор за малки до средни обеми в адхерентни и суспендирани клетки.

Основни характеристики

  • Опростено интуитивно управление
  • Задаване на обеми от фемто – до микролитри
  • За обеми над 100пиколитра или за по -продължителни инжекционни цикли, изберете Femtojet 4x, работещ с външен компресор
  • Вграден компресор при FemtoJet 4i
  • Възпроизводими серийни инжекрирания в комбинация с InjectMan, микроинжекции в малки организми и ембриони, микроинжекции в суспендирани клетки при използване с TrasnferMan и др.приложения