Genaxxon_versand-01528f6717efdf854d0f169aa075

Кит за изолиране на вирусна ДНК и РНК GenAxxon от плазма, серум, телесни течности и среди от заразени с вируси клетъчни култури с колонки. Елуираната ДНК или РНК може да се използва директно за PCR / qPCR. Продължителността на протокола е 20 минути.

  • Стартов обем:до 200 мкл плазма,серум, телесни течности или среда от клетъчни култури.

Информация за поръчки:
S5301.0025 – 25 изолации
S5301.0100 – 100 изолации
S5301.0250 – 250 изолации

Производител: Genaxxon Bioscience

Изтеглете описание и протокол за работа с кита от тук: