Mastercycler_x50_1

Mastercycler X50 е апарат за бърз конвенционален PCR анализ с високоточен температурен контрол, предоставящ широк набор от възможности за оптимизация на протокола чрез задаване на градиент в две равнини на блока (2D градиент). Предлага се богата гама сребърни и алуминиеви блокове за консумативи с различен формат и обем.

Основни характеристики на Mastecycler X50

  • Оптимизация на протокол чрез задаване на градиент на температурата на денатурация (по вертикала) и анийлинг (по хоризонтала) – 2D градиент.
  • Висока скорост на PCR – до 10 °C/секунда
  • Изключителна температруна точност и хомогенност
  • Богата гама от сребърни и алуминиеви блокове във формат 96 и 384, 0.1 и 0,2мл PCR епруветки и плаки
  • Нагряващ капак с автоматична регулация на налягането позволява използване на консуматив с различна форма
  • Управление чрез сензорен дисплей
  • Възможност за свързване на максимум 10 апарата в мрежа
  • Гаранционен срок: 24 месеца

Изтеглете брошура на Mastercycler X50: