Epmotiontotal
  • Автоматичните системи за пипетиране epMotion позволяват точно и бързо автоматично разкапване при процедури на изолиране на нуклеинови киселини, подготовка за real-time PCR, работа с клетки, клинични и химични анализи.
  • Налични са осем различни модела, с три различни размера и разнообразие от пипетиращи платформи. Могат да бъдат използвани всякакви размери епруветки и плаки. Системите притежават контролен панел с мишка, клавиатура и цветен дисплей, като по този начин се премахва необходимостта от използване на компютър. Ако все пак е желателна работата с компютър, за целта съществува компютърен софтуер.