Epmotion5070

еpMotion 5070 е най-компактната система за точно и възпроизводимо автоматично изолиране. С платформата си от 4 позиции тя може да поддържа накрайници, резервоари за реактиви, епруветки, ракове, микроплаки или PCR плаки с вместимост до 384 ямки.

Тази автоматизирана система е идеалното решение при необходимост от сериййни разреждания, разкапване и разпределяне на реактиви, пренасяне на пробата от епруветки в плаки и нейното нормализиране. Благодарение на високата си точност epMotion 5070 отговаря напълно на стандарта за автоматизирано пипетиране и подготовка за real-time PCR.

Системата позволява работа с по-малко количество реактив и дава отлична възпроизводимост на резултатите.

Отличителни характеристики

 • Формат с 4 позиции за микроплаки
 • Обхват на пипетиране от 1 µл до 1000 µл
 • Съвместим с PCR и микроплаки
 • Съвместим с плаки с до 384 ямки
 • Съвместим с епруветки от 0.2 до 50 мл
 • Отчитане на нивото на течността без проводими накрайници
 • Оптичен сензор проверява натоварената платформа
 • Капак за безопасност с предна врата за наблюдение
 • Лесно променящи се устройства за пипетиране
 • Иновативен контролен панел
 • По желание – контролирана от компютър версия