Epmotion5070СВ

еpMotion 5070СВ е компактната система за точно и възпроизводимо автоматично пипетиране и е специализирана за работа с клетъчни култури. Системата позволява автоматизация на процесите на посявка на клетки, смяна на хранителната среда, провеждане на цитотоксични тестове и много други. Имате възможност да работите с 6- до 384-ямкови плаки.

С платформата си от 4 стандартни и 3 виртуални позиции тя може да поддържа накрайници, резервоари за реактиви, епруветки, ракове, микроплаки или PCR плаки с вместимост до 384 ямки.

Автоматизираната система позволява работа с по-малко количество реактив и дава отлична възпроизводимост на резултатите.

Отличителни характеристики

  • Формат с 4 позиции за микроплаки
  • Налични са версия с контролен панел и версия за работа с компютър
  • Подходяща е за поставяне в стандартни ламинарни боксове
  • В софтуера предварително са зададени най-често използваните консумативи за клетъчно култивиране
  • СЕ сертифицирана
  • Налични са стерилни накрайници за разкапващото устройство
  • Втоклавируеми устройства за разкапване
  • Иновативна светлинна бариера за мониторинг на предната повърхност на системата