Epmotion5075mc

еpMotion 5075 MC e окомплектована с апарат за класически PCR – Mastercycler. Това позволява автоматична подготовка и провеждане на самата полимеразна верижна реакция.

Наличието на платформа с 9 позиции и 1 позиция за интегрирания PCR апарат прави еpMotion 5075 MC удобна за работа с голям брой проби. Към нея могат да се добавят модули за нагряване, охлаждане и захващане на предмети (плаки, колби, стативи, ракове) с различни размери.

Отличителни характеристики

  • Системата има функциите на 5075 LH, но за разлика от нея е с 9 ANSI/SBS позиции за микроплаки
  • Опция да се интегрира Mastercycler ep софтуер с подвижен капак: опция за 96- и 384-ямков блок
  • Пъврокачествен алуминиев или високоскоростен сребърен блок
  • Интегриран софтуер за Mastercycler ep
  • Захващащ модул за плаки
  • Възможност за едновременни PCR реакция и пипетиране
  • Автоматично покриване на плаката с фолио преди провеждане на PCR