Galaxy48

CO2 инкубаторът NewBrunswick Galaxy 48R e с обем 48л. Предлага висока надеждност, прецизен контрол и богат набор от функции.

Уредът разполага с голям, добре осветен дисплей за визуализация и контрол на газове и температура, управление на алармените известия и регистриране на данни за 72 часа назад (СО2, отваряне на вратите, аларми, О2 и влажност)

Основни характеристики:

  • Капацитет: 48л.
  • Термостатиране чрез естествена конвекция намалява възможността за контаминация на камерата
  • Предна врата снабдена с термостатиран прозорец за наблюдение и капак
  • Камера с безшевна конструкция
  • Регистратор на параметрите нaзад във времето (data logging)
  • Високо-температурна стерилиация на камерата (опция)
  • Възможност за допълнителна окомплектовка за контрол на О2, влажност, сепарирана вътрешна врата, допълнителни рафтове и др.
  • Директно нагряване от шест страни
  • Интегрирани алармени релета за връзка с външна алармена система
  • Възможност за разполагане на уредите един върху друг

Изтеглете брошура за CO2 инкубатор Galaxy 48R: