Galaxy170

Моделите СО2-инкубатори Galaxy 170S и R са с най-големи размери с работен обем от 170 литра.

.

Моделът – R предлага голям 5.3” (13.5 см) LCD дисплей с възможност за лесен достъп до алармите и нагласените времеви точки на промяна на температурните и газови условия. Има възможност за много опции, включително контрол и управление на О2 и система за високо-температурна дезинфекция.

Моделът – S e напълно-функционална система с по-малък LED дисплей.

Отличителни характеристики

  • 170 литрова камера
  • Лесен за управление с LED / LCD дисплей
  • Вътрешна стъклена врата
  • RS-232 и 25 мм стандартни портове за връзка
  • Външна линия за свързване с източник на СО2 и НЕРА-филтър
  • Усъвършенстван контролен панел и СО2 HEPA-филтруване (Само при модел – R)
  • Опции за контрол на О2 (1-19%), вътрешна стъклена врата с 4-8 отделения, перфорирани рафтове и BMS – аларма.

Вижте брошуратаВижте ръководството за употреба на 170SВижте ръководството за употреба на 170R