BioSpectrometer / BioPhotometer D30 - UV/Vis спектрофотометри

BioSpectrometer / BioPhotometer D30 - UV/Vis спектрофотометри са серия компактни спектрофотометри, позволяващи абсорбционни измервания в УВ и видимата област, както и флуоресцентни измервания (BioSpectrometer fluorescence).

Още ...

SpectroStar Nano - UV/Vis спектрофотометър

UV/Vis спектрофотометър SPECTROstar Nano на BMG Labtech за микроплаки и кювети e оборудван с ултра-бърз CCD спектрометър - универсално решение за всякакъв тип абсорбционни измервания във видимата и УВ областта.

Още ...

SpectroStar Omega - UV/Vis спектрофотометър за плаки

UV/Vis спектрофотометърът SPECTROstar Omega на BMG Labtech е модулна система за измерване на абсорбция в микроплаки с улта-бърз CCD спектрометър или филтри.Платформата предоставя възможности за надграждане с други аналитични модули и автоматизация.

Още ...

FLUOstar Omega – флуориметър и спектрофотометър

UV/Vis спектрофотометърът FLUOstar Omega на BMG Labtech е модулна система за измерване на абсорбция и флуоресценция в микроплаки с ултра-бърз CCD спектрометър и филтри.Платформата предоставя възможности за надграждане с други аналитични модули и автоматиз

Още ...

LUMIstar Omega – луминометър

LUMIstar Omega на BMG Labtech е висок клас луминометър, позволяващ измерване с висока чувствителност на бърза и бавна луминесценция, вкл.BRET техника в микроплаки. Платформата е модулна и позволява, подобно на цялата серия апарати OMEGA, надграждане с доп

Още ...

POLARstar Omega – поляриметър, флуориметър и спектрофотометър

POLARstar Omega на BMG Labtech е най-пълно окомплектованата мултидетекторна система от серията OMEGA за работа с микроплаки, която включва модули за детекция на флуоресцентна поляризация, абсорбция и флуоресценция. Платформата е модулна и позволява надгра

Още ...

Stacker – автоматизирана система за зареждане на микроплаки BMG Labtech

Stacker е роботизирана система за автоматизиране работата на модулните четци PHERAstar FSX, CLARIOstar и серията модулни апарати OMEGA на BMG Labtech.

Още ...

SafeFAST – ламинари клас І

Ламинарите SafeFAST клас I осигуряват защита на околната среда и работния персонал, но не са проектирани да защитават продукта на вашите изследвания.

Още ...

SafeFAST Clasic – ламинари клас ІІ

Ламинарите SafeFAST Clasic клас IІ осигуряват защита на околната среда, работния персонал и вашите проби.

Още ...

SafeFAST Elite – ламинари клас ІІ

Ламинарите SafeFAST Elite клас IІ осигуряват защита на околната среда, работния персонал и вашите проби. Те превъзхождат серията Clasic с усъвършенстваната си конструкция и разнообразните опции за надграждане.

Още ...

SafeFAST Light – ламинар клас ІІ

Ламинарите SafeFAST Light клас IІ осигуряват защита на околната среда, работния персонал и вашите проби. Това са моделите с най-малки размери, подходящи за работа в малки лабораторни помещения.

Още ...

SafeFAST 312 – ламинари клас ІІI

Ламинарите SafeFAST клас IІI са напълно затворен тип ламинарни боксове и осигуряват пълна защита на работния персонал и околната среда при работа с особено опасни инфекциозни агенти – 4 ниво патогени. Предназначени са за лаборатории клас BL3 и BL4.

Още ...

CytoFAST Elite – ламинари клас ІІ

Ламинарите CytoFAST Elite осигуряват защита на околната среда, работния персонал и вашите проби. Те са специално предназначени за защита от цитотоксично замърсяване и опасни агенти.

Още ...

GloveFAST Cyto – изолатори

GloveFAST Cyto са изолатори клас 3 ISO/FDIS 14644-7 с вертикален ламинарен поток и физическо разделяне на работещия и продукта чрез ръкавици. Предназначени са за работа с цитотоксични агенти.

Още ...

epMotion - Автоматични системи за пипетиране

Автоматичните системи за пипетиране epMotion позволяват точно и бързо автоматично разкапване при процедури на изолиране на нуклеинови киселини, подготовка за real-time PCR, работа с клетки, клинични и химични анализи.

Още ...

epMotion 5070 - Автоматичнa системa за пипетиране

еpMotion 5070 е най-компактната система за точно и възпроизводимо автоматично изолиране. С платформата си от 4 позиции тя може да поддържа накрайници, резервоари за реактиви, епруветки, ракове, микроплаки или PCR плаки с вместимост до 384 ямки.

Още ...

epMotion 5070СВ - Автоматичнa системa за пипетиране

еpMotion 5070СВ е компактната система за точно и възпроизводимо автоматично пипетиране. Специализирана е за работа с клетъчни култури и е предназначена за поставяне в ламинарен бокс.

Още ...

epMotion М5073 - Автоматичнa системa за пипетиране и изолиране на НК

еpMotion М5073 притежава платформа с 6 позиции и 1 комбиниран магнитен ТМХ модул. Системата служи за изолиране на нуклеинови киселини, подготовка за PCR, както и всички рутинни процедури на разкапване, вкл. трансфер на проби и реактиви.

Още ...

epMotion P5073 - Автоматичнa системa за пипетиране и подготовка за PCR

еpMotion P5073 представлява комплект от две интегрирани системи. Първата предоставя автоматична работна станция за подготовка за класически и real-time PCR в 96 или 384-ямков формат. Втората система включва платформа с 6 SBS позиции за разкапване.

Още ...

epMotion 5075LH - Автоматичнa системa за пипетиране

еpMotion 5075LH e идеален вариант при по-голямо натоварване на лабораторията и работа с разнообразни протоколи за пипетиране. Подходяща е за подготовка за real-time PCR, изолиране на нуклеинови киселини и всякакви рутинни процедури на пипетиране.

Още ...

epMotion 5075 VAC - Автоматичнa системa за пипетиране и изолиране на НК

еpMotion 5075 VAC e идеален вариант при по-голямо натоварване на лабораторията и работа с разнообразни протоколи за пипетиране и изолиране на нуклеинови киселини. Системата включва интегрирана вакуум станция и 11 позиции за плаки и апарати.

Още ...

epMotion 5075 TMX - Автоматичнa системa за пипетиране и изолиране на НК

еpMotion 5075 TMX e окомплектована с ТМX модул за нагряване, охлаждане и мискиране на пробите. Систмата има платформа с 11 допълнителни позиции и е подходяща за имуноанализи, работа с клетки, подготовка на PCR, изолиране на НК, серийни разреждания и др.

Още ...

CO2 инкубатор NewBrunswick Galaxy 48R

CO2 инкубаторът NewBrunswick Galaxy 48R e с обем 48л. Предлага висока надеждност, прецизен контрол и богат набор от функции.

Още ...

CO2 инкубатори - Galaxy 170 S/R

Тези два модела инкубатори са с най-големи размери и с работен обем от 170 литра.

Още ...

CO2 инкубатор и шейкър - Galaxy S41i

Galaxy S41i e модел, който съчетава прецизен контрол на температурата и СО2 с възможност за различни режими на клатене. Специално предназначен за работа с неприкрепени клетъчни култури.

Още ...

BioFlo 120 лабораторен ферментор / биореактор

BioFlo 120 е лабораторна ферментационна система за работни обеми от 0,4 до 10,5 литра или 0,25-40л съдове за еднократна употреба BioBLU.

Още ...

BioFlo 510 / CelliGen 510 (SIP) ферментор / биореактор

BioFlo 510 / CelliGen 510 (SIP) е лабораторна/пилотна система с автоматична стерилизация на място (SIP) за работни обеми от 5,5 до 32л.

Още ...

BioFlo 610 (SIP) пилотен ферментор

BioFlo 610 е стерилизуема на място (SIP) пилотна / производствена система за работа с обеми от 13 до 100л.

Още ...

BioFlo Pro / CelliGen Pro (SIP) производствен ферментор / биореактор

BioFlo Pro / CelliGen Pro (SIP) e индустриална система за работни обеми до 2400л.

Още ...

AM6000 – автоматична система за ICSI и IMSI

АМ 6000 системата за микроманипулация съчетава електронни микроманипулатори на Eppendorf и напълно автоматизиран инвертен микроскоп Leica. Уникалнo оборудване без аналог.

Още ...

Crystal B Ultrapure – системи за пречистване на вода

Системите за пречистване на вода клас Crystal B са с дистанционно управление чрез Bluetooth.

Още ...

Crystal E Ultrapure – системи за пречистване на вода

Системите за пречистване на вода клас Crystal E са икономичен вариант за получаване на ултрачиста вода за различни приложения.

Още ...

Crystal 7 – системи за пречистване на вода

Crystal 7 е икономичен вариант на система за пречистване на вода с капацитет от 7 л/час. Пригоден е за прикачване на стена.

Още ...

Integrity – системи за пречистване на вода

Системите Integrity произвеждат ултрачиста вода и са предназначени за лаборатории с консумация до 5 л/ден.

Още ...

Onsite – системи за пречистване на вода

Системите Onsite произвеждат ултрачиста вода и се подхранват с предварително третирана вода.

Още ...

Crystal Pure – системи за пречистване на вода

Системите Crystal Pure произвеждат чиста вода (клас 2).

Още ...

Research Plus – едно- и многоканални пипети Eppendorf

Research Plus - едно- и многоканалните механични пипети на Eppendorf предлагат изключителна точност и ергономичност при работа. Пипетите се характеризират с ниско тегло, много малка сила на натиск при аспириране и устойчивост на материалите.

Още ...

Reference 2 - едно- и многоканални пипети Eppendorf

Research Reference 2 е най-високият клас механични пипети на Eppendorf. Съчетават високото качество и егономия характерни за марката с изключителна точност и възпроизводимост при работа. Качество на вложените материали и изработка гарантират дългогодишна

Още ...

Varispenser и Varispenser Plus

Varispenser и Varispenser Plus на Eppendorf са идеалното средство за взимане на точни обеми течности от бутилки.

Още ...

Multipette Stream/Xstream – електронни диспенсери

Електроннитe диспенсери Multipette Stream/Xstream на Eppendorf са предназначени за всички стандартни техники на разкапване.

Още ...

Xplorer / Xplorer Plus – електронни пипети

Електронните пипети Xplorer и Xplorer Plus на Eppendorf са едно и многоканални електронни пипети проектирани за преодоляване на неточността и грешките при ръчно накапване на проби

Още ...

Миксер MixMate – Eppendorf

MixMate на Eppendorf служи за мискиране на вашите проби.

Още ...

Сух термоблок CH-100 – Biosan

Сухият термоблок СН-100 на Biosan е икономичен модел, който служи за нагряване и охлаждане на вашите проби.

Още ...

Сух термоблок DB-10C – Biosan

Сухият термоблок DB-10C на Biosan е специализиран модел за термостатиране на проби в кювети преди абсорбционни измервания.

Още ...

Сух термоблок TDB-120 – Biosan

Сухият термоблок TDB-120 на Biosan е икономичен модел, който служи за нагряване на вашите проби.

Още ...

Сух термоблок TDB-100 – Biosan

Сухият термоблок TDB-100 на Biosan е компактен модел, който служи за нагряване на вашите проби.

Още ...

Сух термоблок DB-4S – Biosan

Сухият термоблок DB-4S на Biosan е компактен модел за работа със стрипове.

Още ...

Шейкър/Инкубатор – Innova 42

Инкубаторът с шейкър „Innova 42” на Eppendorf е удобен за поставяне на различни места във вашата лаборатория. Подходящ е за култивиране в колби с обем до 6 литра.

Още ...

Шейкър/Инкубатор – Innova 43

Инкубаторът с шейкър „Innova 43” на Eppendorf е удобен за поставяне на голям брой колби с максимален обем до 6 литра.

Още ...

Шейкър/Инкубатор – Innova 44

Инкубаторът с шейкър „Innova 44” на Eppendorf е с голям капацитет и възможност за свързване на 3 апарата.

Още ...

Шейкър/Инкубатор Innova S44i

Innova S44i е най-новият модел шейкър-инкубатори от Eppendorf с разбъркване и температурен контрол за голям капацитет. Новата система за задвижване X-Drive с микропроцесорно контролирани противотежести позволява безвибрационна работа при неравномерно нат

Още ...

Шейкър/Инкубатор – Excella E24

Инкубаторът с шейкър „Excella E24” на Eppendorf е компактен модел, който Ви гарантира прецизен температурен контрол и скорост на клатене.

Още ...

Шейкър/Инкубатор – Excella E25

Инкубаторът с шейкър „Excella E25” на Eppendorf е конзолен тип с голям капацитет.

Още ...

Вортекс V1 plus – Biosan

Вортексът V1 plus на Biosan е подходящ вариант за ресуспендиране на клетки и хомогенизиране на биологични и химични субстанции.

Още ...

Мулти-вортекс V32 – Biosan

Вортексът V32 на Biosan позволява едновременно вортексиране на 32 епруветки.

Още ...

Мулти-вортекс MSV-3500 – Biosan

Вортексът MSV-3500 на Biosan позволява едновременно вортексиране на максимум 32 епруветки с обем от 0.2 мл до 50 мл.

Още ...

Вортекс Wizard – StarLab

Вортексът Wizard на StarLab е снабден с инфрачервен детектор, който автоматично включва апарата, когато епруветката премине полето на сензора.

Още ...

3D Sunflower мини-шейкър – Biosan

Мини-шейкърът Sunflower 3D на Biosan извършва ротационни движения в три измерения.

Още ...

3D MultiBio шейкър – Biosan

Шейкърът MultiBio 3D на Biosan е усъвършeнстван модел, позволяващ различни видове 3D движения и по-голямо натоварване.

Още ...

Ротатор Bio RS-24 – Biosan

Ротаторът Bio RS-24 на Biosan е компактен и икономичен модел за работа с епруветки с максимален обем от 50 мл.

Още ...

Ротатор MultiBio RS-24 – Biosan

Ротаторът MultiBio RS-24 на Biosan е мултифункционален модел за работа с различни видове плаки и епруветки.

Още ...

Ротатор Multi RS-60 – Biosan

Ротаторът Multi RS-60 на Biosan е мултифункционален модел, който се отличава с голям капацитет за работа с различни видове епруветки.

Още ...

Накрайници за пипети TipOne – StarLab

Накрайниците за пипети TipOne на StarLab са напълно пречистени от ДНази, РНази, ДНК и пирогени. Предлагат се в опаковки, кутии и различни видове ракове, стерилни, както и нестерилни варианти.

Още ...

Накрайници за пипети TipOne с филтър – StarLab

Накрайниците за пипети TipOne с филтър на StarLab са напълно пречистени от ДНази, РНази, ДНК и пирогени. Предлагат се в кутии х 96 бр.

Още ...

Накрайници за пипети RPT TipOne – StarLab

Накрайниците за пипети RPT TipOne на StarLab са от усъвършенстван материал, отличaващ се с ниско ниво на задържане на течностите.

Още ...

Накрайници за големи обеми – StarLab

Накрайниците за големи обеми на StarLab са различни модели за крайни обеми от 1200 µl до 10 ml.

Още ...

Удължени накрайници – StarLab

Удължените накрайници на StarLab са различни модели за крайни обеми от 200 µl до 1250 µl.

Още ...

Накрайници с широк отвор – StarLab

Накрайниците с широк отвор на StarLab са различни модели с крайни обеми 200 µl и 1000 µl.

Още ...

Накрайници за нанасяне на гелове – StarLab

Накрайниците за нанасяне на StarLab са модели с плоски или заоблени краища и крайни обеми от 10 µl до 200 µl.

Още ...

Накрайници за диспенсори – StarLab

Накрайниците за диспенсори на StarLab са съвместими с различни марки диспенсори и са предназначени за обеми от 0.5 мл до 50 мл.

Още ...

Накрайници за автоматични системи – StarLab

Накрайниците за автоматични системи на StarLab са предназначени за работа с 10 марки роботизирани системи за накапване.

Още ...

Накрайници за пипети epTIPS – Eppendorf

Накрайниците за пипети epT.I.P.S. на Eppendorf се отличават с високото качество на изработка. Предлагат се в размери от 10 мкл до 10 мл, с различни индикаторни цветове и видове опаковки.

Още ...

Накрайници за пипети с двоен филтър epDualfilter TIPS – Eppendorf

Накрайниците за пипети epDualfilter на Eppendorf се отличават със система от два филтъра. Предлагат се варианти за обеми от 0.1 мкл до 10 мл.

Още ...

Накрайници за пипети LoRetention TIPS – Eppendorf

Накрайниците за пипети LoRetention на Eppendorf се отличават с подобрена повърхност, която не задържа течности. Предлагат се варианти за обеми от 0.1 µl до 1000 µl.

Още ...

Накрайници за автоматични системи Motion TIPS – Eppendorf

Накрайниците Motion T.I.P.S. на Eppendorf са предназначени за работа с автоматичните системи за разкапване и изолиране. Предлагат се варианти за обеми от 50 µl до 1000 µl.

Още ...

Накрайници за диспенсори CombiTIPS – Eppendorf

Накрайниците CombiTIPS на Eppendorf са предназначени за работа с диспенсори. Предлагат се 9 различни размера за разкапване на обеми от 1 µl до 50 ml.

Още ...

Микроцентрофужни епруветки TubeOne – StarLab

Микроцентрофужните епруветки TubeOne на StarLab са с прикрепено капаче, градуирани и се предлагат в 3 различни обема (0.5 мл, 1.5 мл и 2 мл).

Още ...

Микроцентрофужни епруветки CrystalClear – StarLab

Микроцентрофужните епруветки CrystalClear на StarLab се отличават с висока прозрачност за подобрена видимост на пробите.

Още ...

Микроцентрофужни епруветки SuperLock – StarLab

Микроцентрофужните епруветки SuperLock на StarLab се отличават със специален механизъм за заключване на епруветките.

Още ...

15 мл & 50 мл центрофужни епруветки – StarLab

Центрофужни епруветки на StarLab са градуирани, стерилни, със сини капачки на винт. Предлагат се в два размера – 15 мл и 50 мл.

Още ...

Епруветки за култивиране – StarLab

Епруветките за култивиране на StarLab са стерилни, градуирани и с обем 12 мл.

Още ...

Микроепруветки с капачка на винт – StarLab

Микроепруветките с капачки на винт на StarLab са 9 различни вида с различни видове капачки, форми на дъното, цвят и обем.

Още ...

Mикроепруветки 3810X – Eppendorf

Mикроепруветките 3810X на Eppendorf се отличават с високо качество на изработка, температурна и химична устойчивост, както и издържливост при високи скорости на центрофугиране.

Още ...

Епруветки Safelock – Eppendorf

Епруветките Safelock на Eppendorf се отличават със специален механизъм на затваряне, който Ви гарантира максимална сигурност на защита.

Още ...

Eпруветки “Protein LoBind”– Eppendorf

Eпруветките “Protein LoBind” на Eppendorf са разработени така, че пластмасовата им повърхност да не взаимодейства и да не задържа белтъци.

Още ...

Микропестик– Eppendorf

Микропестикът на Eppendorf е подходящ за хомогенизиране и ресуспендиране на пелети в 1.5 – 2.0 мл епруветки.

Още ...

УВ кювети Uvette – Eppendorf

УВ кюветите „Uvette” на Eppendorf са индивидуално опаковани, за обем на пробата от 50 до 2000µl и притежават пропускливост в диапазона от 220 нм до 1600 нм.

Още ...

Парафилм – StarLab

Парафилмът за PCR на StarLab е безцветен и влагонепропусклив. Подходящ за покриване и запечатване на колби, епруветки и петрита.

Още ...

Плаки с дълбоки ямки PlateOne – StarLab

Плаките с дълбоки ямки PlateOne на StarLab са в 96- и 384-ямков формат и с вместимост на ямките от 200 мкл до 2 мл.

Още ...

Микроплаки PlateOne – StarLab

Микроплаките PlateOne на StarLab са в 96- и 384-ямков формат и с вместимост на ямките от 125 µl до 370 µl.

Още ...

Универсален капак за плаки SBS – StarLab

Универсалният капак за плаки SBS на StarLab е изработен от полипропилен и е подходящ както за микроплаки, така и за плаки с дълбоко дъно.

Още ...

Самозалепващо се покривно фолио – StarLab

Самозалепващото се покривно фолио и покривни елементи на StarLab са 5 вида с различни технически характеристики и приложения.

Още ...

Плаки с дълбоки ямки – Eppendorf

Плаките с дълбоки ямки на Eppendorf са в 96- и 384-ямков формат и с максимална вместимост на ямките от 240 мкл до 2.4 мл.

Още ...

Покривно фолио и капаци за стандартни плаки – Eppendorf

Покривното фолио и капаци на Eppendorf са предназначени за микроплаки и плаки с дълбоки ямки.

Още ...

Петрита CytoOne – StarLab

Петритата CytoOne на StarLab са 4 размера (35 мм – 150 мм) и са подходящи както за микробиологична работа, така и за клетъчно култивиране.

Още ...

Фласки с TP капачки – StarLab

Фласките с капачки с две степени на затваряне на StarLab са 4 размера и с различно ниво на пречистване.

Още ...

Фласки с филтърни капачки– StarLab

Фласките с капачки с филтър на StarLab са 4 размера и гарантират вентилиране на култивираните клетки или микроорганизми.

Още ...

Плаки CytoOne – StarLab

Плаките CytoOne на StarLab са с 6-, 12, 24, 48- или 96 ямки.

Още ...

Скрапери – StarLab

Скраперите CytoOne на StarLab са 3 размера, предназначени за различни видове петрита и фласки.

Още ...

Микрокювети – Helma

Микрокюветите на Helma са предназначени за измерване на микроколичества от Вашата проба (120 – 700 мкл). Съвместими са с повечето марки спектрофотометри и флуориметри.

Още ...

Полу-микрокювети – Helma

Полу-микрокюветите на Helma са предназначени за измерване на средно големи количества от Вашата проба (700 – 7000 мкл). Съвместими са с повечето модели спектрофотометри и флуориметри.

Още ...

Макрокювети – Helma

Макрокюветите на Helma са предназначени за измерване на големи количества проба (350 мкл – 35 мл). Съвместими са с повечето модели спектрофотометри и флуориметри.

Още ...

Кювети с температурен контрол – Helma

Кюветите с температурен контрол на Helma са предназначени за измерване на проби с обем 100 мкл – 4 мл.

Още ...

Кювети за магнитни бъркалки – Helma

Кюветите за магнитни бъркалки на Helma са предназначени за измерване на проби с обем 1500 – 3500 мкл. Дъното им е специално пригодено за поставяне на магнитна бъркалка.

Още ...

Кювети с тръбички – Helma

Кюветите с тръбички на Helma са предназначени за измерване на проби с обем 350 – 3500 мкл. На върха имат прикрепена тръбичка.

Още ...

Кювети за HPLC – Helma

Кюветите за HPLC на Helma са предназначени за измерване на проби с обем 8 и 80 мкл. Предлагат се варианти за измерване на абсорбция и флуоресценция.

Още ...

Кутии за 0.5 мл епруветки – StarLab

Кутиите за 0.5 мл епруветки “StarStorе 50 Jr” на StarLab са полипропиленови и с вместимост от 50 бр. епруветки.

Още ...

Кутии за 1.5 / 2 мл епруветки – StarLab

Кутиите за 1.5 /2 мл епруветки на StarLab са 7 вида с различна вместимост, цветове и размери.

Още ...

Кутии за 15-50 мл епруветки – StarLab

Кутиите за 15-50 мл епруветки на StarLab са 3 вида с различна вместимост, цветове, материал, устойчивост и размери.

Още ...

Криогенни кутии – StarLab

Криогенните кутии на StarLab са с различна вместимост, цветове и материал.

Още ...

Стативи за PCR епруветки и плаки – StarLab

Раковете за PCR на StarLab са разнообразни модели, които служат за съхранение и работа с 0.2/0.5 мл епруветки, стрипове и плаки.

Още ...

Стативи за микроепруветки – StarLab

Раковете за микроепруветки на StarLab са модели с различна вместимост, които служат за съхранение и работа с 1.5/2.0 мл епруветки.

Още ...

Стативи за 15 мл / 50 мл епруветки – StarLab

Раковете за центрофужни епруветки на StarLab са модели, които служат за съхранение и работа с 15/50 мл епруветки.

Още ...

DASbox паралелен мини биореактор

DASbox е паралелен мини-биореактор, контролиращ от 4 до 24 паралелни съда с работен обем 50-250мл.

Още ...

Биореактори / Ферментори - Аксесоари

Допълнителни културални съдове, сензори, бъркачки и аксесоари за биореактори / ферментори Bioflo, Celligen и DASGIP

Още ...

BioFlo 320 биореактор / ферментор

BioFlo 320 e най-новия модел лабораторен ферментор на Eppendorf за автокалвируеми съдове с работни обеми от 0,6 до 10,5л и съдове за еднократна употреба BioBlu от 0,25 до 40л

Още ...

BioBLU културални съдове за еднократна употреба

BioBlu е серия културални съдове за еднократна употреба на Eppendorf, включваща комплекти за адаптиране към ферментационни системи на различни производители.За работни обеми от 100мл - 40л.

Още ...

TransferMan 4 електронен микроманипулатор

TransferMan 4 е най-новият модел електронен микроманипулатор на Eppendorf за IVF приложения, съчетаващ мигновена реакция на движението с интуитивно управление и богат набор функции.

Още ...

InjectMan 4 - електронен микроманипулатор

InjectMan 4 е най-новият модел електронен микроманипулатор на Eppendorf за манипулации с адхерентни клетки и ембриони, съчетаващ мигновена реакция на движението с интуитивно управление и богат набор функции.

Още ...

TransferMan 4m - микроманипулационна система за IVF

TransferMan 4m e конфигурируема микроманипулационна система специално разработена за центровете по асистирана репродукция.

Още ...

CellTram 4m Air/Oil микроинжектори - ръчни

CellTram 4m Air/Oil са ново поколение ръчни микроинжектори от Eppendorf разработени за използване в областта на репродуктивната медицина (IVF).

Още ...

PiezoXpert - пиезогенератор за микроманипулации

PiezoXpert позволява провеждането на пиезо-асистирани микроманипулции върху клетки, като улеснява преодоляването на клетъчната обвивка чрез пиезо-генерирани импулси, директно предавани върху държача на капилярата.

Още ...

Femtojet 4i / 4x - автоматичен микроинжектор

Femtojet 4i / 4x е автоматичен микроинжектор за малки до средни обеми в адхерентни и суспендирани клетки.

Още ...

Easypet 3 - електронен пипетор за серологични пипети

Easypet 3 е електронен пипетор за работа със серологични пипети. Най-новият модел от серията Easypet 3 е оптимизиран за продължителна работа без да натоварва оператора, ново поколение литиево полимерна батерия с индикатор за заряда, лесна настройка на ско

Още ...

Стерилни консумативи BIOPUR от Eppendorf

Консумативите от клас BIOPUR покриват най-високите изисквания за качество по отношение на стерилност, съдържание на замърсители, изработка и материали.

Още ...

Кит за изолиране на геномна ДНК с колонки GenAxxon

Кит за изолиране на геномна, митохондриална, бактериална и вирусна ДНК от животински тъкани(свежи, замразени, фиксирани във формалин и включени в парафин), физиологични течности (урина, цереброспинална течност,перитонеална течност, плеврална течност, слюн

Още ...

Кит за изолиране на вирусна ДНК и РНК с колонки GenAxxon

Кит за изолиране на вирусна ДНК и РНК GenAxxon от плазма, серум, телесни течности и среди от заразени с вируси клетъчни култури с колонки.

Още ...